Katoliško kulturno društvo Zreče

Šolska cesta 1, 3214 Zreče
Marija Kovačič
14424843
1134868000

Kontaktni podatki

041 967440
kovacic.marija@siol.net

Predstavitev

2003